Про Нас

Життя безмежне.

Усi ми бачили буревiї, та примхи природи , коли вiтер вириває з корiнням дерева, але не всi.

Там де лiс густий, дерева стоять поруч , вiтер не може їх здолати, а ось поодинокi деревця, легко губить.

Так i люди, кожен поодинцi, як може, боронить себе, свою  родину, домiвку, свiй бiзнес, а разом, об’єднавшись, це набагато ефективнiше.

Сьогодення показує, як важче стало малому та середньому бiзнесу виживати.

З одного боку йде експансiя великих торгiвельних мереж, якi забирають на себе покупця, перетягуючи за рахунок низьких цiн на товари та усякими акцiями, з iншого боку, платоспроможнiсть людей падає, вони менше витрачають на харчi та товари, що може запропонувати власник невеличкого магазину.
Але звiдки беруться рiзнi цiни у великих мережах та у маленьких і середнiх магазинах?

Спробуємо розiбратися у цьому.

Власники великих мереж мають велику кiлькiсть роздрiбних магазинiв, отже вони встановлюють правила гри для виробникiв, вирiшують, якi повиннi бути вхiднi цiни, яка плата за вхiд у мережу, яке вiдтермiнування платежу за поставлений товар у сiтку для кожного постачальника, встановлюють розмiр щомiсячного маркетингу, та обов’язок постачальника проводити активностi та акції по своєму товару.

За рахунок цього ми всi бачимо низькi цiни на товари, що продаються у великих роздрiбних мережах, що придушують таким чином малий та середнiй бiзнес, що не має таких умов спiвпрацi з виробниками та постачальниками товарiв.

А що ж виробники?

Хтось ж має компенусвати цi низькi цiни на товари, що пропонуються у великих торгiвельних мережах?

Ось як за рахунок звичайних магазинiв вiдбувається цей процес, у цiну для звичаного роздрiбу закладується маржа виробника та постачальника, яку вiн не отримав вiд cпiвпрацi з великими мережами, роблячи цiни на товари у звичайних магазинах набагато вищими, нiж у мережах.

Постає питання, що робити, як вижити звичайному пiдприємцю, що має один, або декiлька магазинiв?

Звертаємося до свiтового досвiду.

В Америцi , є багато фермерiв, бiльше 50 тисяч, дрiбних та середнiх, якi вирощують сiльскогосподарську продукцiю.

Об’єднавшись у спiлки, вони ефективно вiдстоюють свої права, а головне, цiни на вироблену продукцiю.

Це дозволяє їм не тiльки виживати у боротьбi з монстрами, що оборобляють мiльйони гектарiв землi, а й ефективно конкурувати з ними, на ринку виробленої продукцiї.
Неведемо ще один приклад, iз нашої стародавньої iсторiї.

Усi ми пам’ятаємо iсторiю, коли батько показував своїм синам, як легко зламати один прутик з дерева, та як неможливо взагалi зламати цi прутики, якi зв’занi до купи.

Отак i в життi.

Борючися за власний бiзнес, власник магазину iнколи вгору не має можливостi подивитися, виживаючи та шукаючи конкурентнi товари .

У нього немає нi фiзичної можливостi, нi ресурсу, людського, фiнансового, щоб вiдстоювати свої iнтереси перед постачальниками та виробниками товарiв.

Максимум, до чого зводяться зусилля, це виторгувати якусь вiдстрочку платежу, та якщо пощастить, якийсь невеличкий маркетинг та сплату за полку, або холодильник.

А та ж велика мережа, що поруч має все те ж, тiльки у  рази бiльше, тiльки за те, що в неї декiлька сотень роздрiбних точок.

Вiдповiдь, як завжди, лежить на поверхнi.

Ми маємо об’єднуватися, та вiдстоювати свої iнтереси та права перед виробниками та постачальниками.

Причому набагато бiльше, нiж мають сьогоднi великi торгiвельнi мережi, бо нас, простих власникiв магазинiв – в рази бiльше, нiж  магазинiв великих мереж, вiд 30 до 40 тисяч пiдприємцiв.
Отже, ми маємо отримувати цiни на товари, що нам поставляють не гiрше, нiж отримують велики мережi, але цього поки що не вiдбувається.

Лише вiд нас, нашого бажання та зусиль залежить майбутне наших бiзнесiв.

Цiлком можливо це змiнити.

Саме для цього ми створили Нашу Спiлку – об’єднання пiдприємцiв, що дозволяє нам вiдчути себе дiйсно важливими для постачальникiв, бо вести дiалог з однiєю, або навiть декiльками точками, та вести дiалог з однією або декiльками тисячами роздрiбних точок – це двi великi рiзницi.

Вдало запустивши цей проект у декiлькох областях Украiни, ми сьогоднi вже об’єднали малих та середнiх пiдприємцiв Миколаївськоi, Черкаської, Кiровоградської, Житомирської областей.

Бiльше 4 тисяч власникiв роздрiбних точок пiдписали договори – доручення на ведення переговорiв з виробниками та постачальниками, стосовно умов поставки та виплати маркетингу.

Першi декiлька тисяч власникiв почали отримувати додатковий маркетинг, Наша Спiлка на практицi показала свою життєздатнiсть, та почала приносити практичну вигоду усiм, хто повiрив у нашу команду.

Окрiм додаткового маркетингу вiд виробникiв та постачальникiв, усi нашi партнери, хто приєднався до Нашої Спiлки -  отримують безкоштовну юридичну пiдтримку.

Приєднуйтеся до цього i Ви.
 Сервіс